Master Polish Numbers

Watch the videos below to learn how to count in Polish. After watching, download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!

Below are the cardinal numbers in Polish

NumeralCardinal
0zero
1jeden (m) jedna (f) jedno (n)
2dwa (m) dwaj/dwóch (mp) dwie (f) dwoje (c)
3trzy (m) trzej/trzech (mp) troje (c)
4cztery (m) czterej/czterech (mp) czworo (c)
5pięć
6sześć
7siedem
8osiem
9dziewięć
10dziesięć
11jedenaście
12dwanaście
13trzynaście
14czternaście
15piętnaście
16szesnaście
17siedemnaście
18osiemnaście
19dziewiętnaście
20dwadzieścia
30trzydzieści
40czterdzieści
50pięćdziesiąt
60sześćdziesiąt
70siedemdziesiąt
80osiemdziesiąt
90dziewięćdziesiąt
100sto
1000tysiąc
Number data and information courtesy of Omiglot.