Master Czech Numbers

Watch the videos below to learn how to count in Czech. After watching, download the Foreign Numbers app and practice what you've learned!

NumeralCardinalOrdinal
0nula
1jeden (m) jedna (f) jedno (n)první
2dva (m) dvĕ (f/n)druhý
3třitřetí
4čtyřičtvrtý
5pĕtpátý
6šestšestý
7sedmsedmý
8osmosmý
9devĕtdevátý
10desetdesátý
11jedenáctjedenáctý
12dvanáctdvanáctý
13třinácttřináctý
14čtrnáctčtrnáctý
15patnáctpatnáctý
16šestnáctšestnáctý
17sedmnáctsedmnáctý
18osmnáctosmnáctý
19devatenáctdevatenáctý
20dvacetdvacátý
21dvacet jednadvacátý první jedenadvacátý
22dvacet dvadvacáty druhý dvaadvacátý
23dvacet třidvacátý třetí třiadvacátý
24dvacet čtyřidvacátý čtvrtý čtyřiadvacátý
25dvacet pĕtdvacátý pátý pětadvacátý
26dvacet šestdvacátý šestý šestadvacátý
27dvacet sedmdvacátý sedmý sedmadvacátý
28dvacet osmdvacátý osmý osmadvacátý
29dvacet devĕtdvacátý devátý devětadvacáty
30třicettřicátý
40čtyřicetčtyřicátý
50padesátpadesátý
60šedesátšedesátý
70sedmdesátsedmdesátý
80osmdesátosmdesátý
90devadesátdevadesátý
100stostý
200dvě stědvoustý
300tři statřistý
400čtyři stačtyřistý
500pět setpětistý
600šest setšestistý
700sedm setsedmistý
800osm setosmistý
900devět setdevítistý
1,000tisíctisící
2,000dva tisícedvoutisicí
3,000tři tisícetřitisící
4,000čtyři tisícečtyřitisící
5,000pět tisícpětitisící
6,000šest tisícšestisící
7,000sedm tisícsedmtisící
8,000osm tisícosmtisící
9,000devět tisícdevětisící
10,000deset tisícdesetitisící
100,000sto tisícstotisící
1 millionmiliónmiliontý
2 milliondva milióny
3 milliontři miliónů
4 milliončtyři miliónů
5 millionpět miliónů
6 millionšest miliónů
7 millionsedm miliónů
8 millionosm miliónů
9 milliondevět miliónů
10 milliondeset miliónů
1 billionmiliarda
oncejednou
twicedvakrát
Number data and information courtesy of Omiglot.